Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa như thế nào?

Chia sẻ

Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi kèm theo Giấy chứng nhận sử dụng đất, dùng để xác nhận một số thay đổi liên quan đến quyền sử dụng đất của người dân.

Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Trang bổ sung Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng) là một trang của Giấy chứng nhận dùng để xác nhận một số thay đổi liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, mẫu Giấy chứng nhận gồm một tờ có 4 trang, in nền hoa văn trống đồng có màu hồng cánh sen và Trang bổ sung nền trắng.

trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trang bổ sung in chữ màu đen gồm dòng chữ “Trang bổ sung Giấy chứng nhận”; số phát hành Giấy chứng nhận, số hiệu thửa đất, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” như trang 4 của Giấy chứng nhận.

Trang bổ sung sổ đỏ, sổ hồng ghi những gì?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, Trang bổ sung được sử dụng để xác nhận những thay đổi trong các trường hợp:

 • Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 • Xác nhận thay đổi nội dung đã đăng ký hoặc xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Cho thuê, cho thuê lại hoặc xóa cho thuê, cho thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất.
 • Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ chung cư với trường hợp doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê đã được cấp Giấy chứng nhận chung cho các căn hộ chung cư khi chưa bán.
 • Thể hiện sơ đồ tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chứng nhận bổ sung, thay đổi tài sản gắn liền với đất mà không thể bổ sung, chỉnh lý sơ đồ tài sản trên trang 3 của Giấy chứng nhận.

Như vậy, có thể thấy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất quan trọng với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Có xin cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận đã mất không?

Điều 16 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT đã quy định cụ thể về yêu cầu cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận như sau:

“Điều 16. Cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất

Trường hợp Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp lại thì việc cấp lại Trang bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Văn phòng đăng ký đất đai ghi “Trang bổ sung này thay thế cho Trang bổ sung số… (ghi số thứ tự của Trang bổ sung bị mất)” vào dòng đầu tiên của Trang bổ sung cấp lại.”

Thủ tục cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất cũng giống như thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận. Người dân có thể thực hiện trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường, tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận;
 • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận trong thời gian 15 ngày.
 • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân hay cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận. Khi đó, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tiến hành niêm yết thông báo mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất do hỏa hoạn, thiên tai.

Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư bị mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển hồ sơ về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường trong cùng ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc.

Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

 • Kiểm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;
 • Trình lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ký quyết định hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận đã bị mất, sau đó tiến hành cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận.
 • Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban cấp xã.

Xem thêm: Đầu tư BĐS chỉ từ 10.000.000 đồng? Chuyện thật như đùa

Thủ tục cấp đổi Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị rách, hư hỏng

Cũng là trường hợp người dân muốn được cấp lại Trang bổ sung nhưng khi bị rách, nhòe, ố, hư hỏng thì thủ tục thực hiện sẽ khác với khi bị mất. Cụ thể, người dân sẽ thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận.

Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục cấp đổi:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ cấp đổi gồm:

 • Đơn đề nghị cấp đổi theo Mẫu số 10/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trình tự, thủ tục cấp đổi:

 • Các bước và các đơn vị tiếp nhận, xử lý hồ sơ được thực hiện như đối với cấp lại theo quy định trên.
 • Về thời gian thực hiện, không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; với vùng núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì thời hạn thực hiện không quá 17 ngày.

Nguồn: (tổng hợp)

Phu Cuong Team

Tin liên quan

Đăng ký nhận tin