Quy hoạch khu công nghiệp phải bố trí đất xây nhà công nhân

Nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân rất lớn

Tính đến cuối tháng 9/2021, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 266 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng hơn 142.000 căn, với tổng diện tích hơn 7,1 triệu m2 (đạt khoảng 56,8 % so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020); đang tiếp tục triển khai 278 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 274.000 căn, với tổng diện tích khoảng 13,8 triệu m2.

Hiện nay, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cũng đang phối hợp với một số địa phương chuẩn bị công tác đầu tư thiết chế công đoàn. Cụ thể, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 12 thiết chế công đoàn tại 12 địa phương; đang hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục phê duyệt chủ trương đầu tư 10 thiết chế công đoàn tại 10 địa phương khác. Đã có 40 địa phương bố trí quỹ đất để đầu tư thiết chế công đoàn, mỗi khu đất có diện tích trung bình 3-5 ha.

Theo số liệu tổng hợp chưa đầy đủ từ báo cáo của các địa phương, nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025 khoảng 294.600 căn, tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỷ đồng bao gồm: Nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị khoảng 131.100 căn, tổng mức đầu tư khoảng 138.000 tỷ đồng; Nhà ở cho công nhân khu công nghiệp là 163.500 căn, tổng mức đầu tư khoảng 82.000 tỷ đồng.

Bộc lộ nhiều bất cập

Kết quả phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân tuy đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Một số nguyên nhân chủ yếu là: Hiện nay Nhà nước chưa có chính sách riêng về nhà ở cho công nhân khu công nghiệp (KCN).

Trong khi đó vẫn còn một số tồn tại như Luật Nhà ở năm 2014 quy định các ưu đãi cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội (miễn tiền sử dụng đất; miễn, giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp; được vay vốn tín dụng ưu đãi; được hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật…).

Tuy nhiên, thực tế các ưu đãi này chủ đầu tư hầu như không được thụ hưởng mà thực chất người dân – khách hàng được hưởng lợi do những ưu đãi này không được tính vào giá thành nhà ở xã hội; do đó không đủ hấp dẫn để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Quy định về bán nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để lo nhà ở cho công nhân của đơn vị mình: Luật Nhà ở 2014 quy định chỉ được bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội cho đối tượng là các hộ gia đình, cá nhân, không có quy định bán cho tổ chức.

Quy định này dẫn đến việc doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ trong các KCN không thể đứng ra mua hoặc thuê nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động của đơn vị mình, mặc dù có quy định doanh nghiệp được tính chi phí này là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (Điều 59, Luật Nhà ở).

Quy định về bán nhà ở xã hội cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội: Luật Nhà ở 2014 quy định các dự án nhà ở xã hội phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng; trên thực tế có nhiều dự án không cho thuê được phần diện tích này dẫn đến tình trạng các căn hộ để cho thuê này để không, lãng phí trong khi đó chủ đầu tư không được bán dẫn đến không thu hồi được vốn.

Ngoài ra, Luật Nhà ở và Nghị định 100 quy định mức thuế ưu đãi đối với trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được ưu đãi hơn so với trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, thuê mua (được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp).

Quy định này là chủ trương, chính sách đúng đắn nhằm khuyến khích các chủ đầu tư đầu tư nhà ở xã hội cho thuê. Tuy nhiên, thực tế hiện nay chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội cho thuê chưa được hưởng ưu đãi này do pháp luật về thuế chưa có loại hình “dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê”.

Quy định về lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở cho công nhân KCN hiện cũng còn bất cập: Trường hợp bố trí quỹ đất cho nhà ở công nhân KCN ở ngoài KCN thì lựa chọn chủ đầu tư qua đấu giá, đấu thầu theo pháp luật đất đai, pháp luật đấu thầu; Trường hợp bố trí quỹ đất trong KCN thì chỉ định chủ đầu tư theo pháp luật nhà ở.

Luật Nhà ở (điểm d khoản 2 Điều 57) quy định nhà ở cho công nhân KCN sẽ chỉ định chủ đầu tư cho 1 trong 3 doanh nghiệp: doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN hoặc doanh nghiệp sản xuất trong KCN hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản. Mặt khác theo quy định của Luật Nhà ở, nếu có từ 2 doanh nghiệp đủ điều kiện trở lên đăng ký tham gia thì việc chỉ định cho doanh nghiệp nào cũng chưa được quy định.

Bất cập này dẫn đến trong thời gian qua việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở công nhân KCN ở các địa phương còn lúng túng, kéo dài.

Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng dành để cấp bù lãi suất cho các chủ đầu tư dự án và các đối tượng được ưu đãi vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội (trong đó có công nhân khu công nghiệp) vẫn còn thiếu.

Chưa kể, một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, đặc biệt là kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; chưa đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm theo quy định của pháp luật; chưa quan tâm cho đầu tư phát triển nhà ở dành cho công nhân khi lập quy hoạch đầu tư xây dựng khu công nghiệp.

Ngoài ra còn một số tồn tại khác như: việc xây nhà ở cho công nhân khu công nghiệp tại một số địa phương còn thiếu đồng bộ với hệ thống hạ tầng xã hội (nhà trẻ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa …); việc thiết kế và quản lý vận hành một số dự án nhà ở không phù hợp với đặc thù sinh hoạt, làm việc của công nhân…

Thúc đẩy cách gì?

Mặc dù một số tồn tại, vướng mắc trong phát triển nhà ở công nhân khu công nghiệp đã được giải quyết tại Nghị định số 49 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung vướng mắc tại Luật Nhà ở và một số pháp luật khác có liên quan, cũng như một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như đã nêu trên.

Do vậy, trong thời gian tới cần nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở 2014 theo hướng ban hành cơ chế, chính sách riêng về đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp để khuyến khích, thúc đẩy phát triển loại nhà ở này.

Cụ thể như định các ưu đãi cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội trong đó có nhà ở công nhân khu công nghiệp (miễn tiền sử dụng đất; miễn, giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp; được vay vốn tín dụng ưu đãi; được hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật…) mang tính thực chất để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở công nhân.

Bổ sung hình thức bán nhà cho doanh nghiệp hoặc cho doanh nghiệp trong KCN thuê để doanh nghiệp cho công nhân của mình thuê lại.

Đối với phần nhà ở xã hội cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội quy định chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng; tuy nhiên trường hợp 2 năm liên tục không có đối tượng thuê thì báo cáo UBND cấp tỉnh để được bán hoặc thuê mua.

Sửa đổi đồng bộ quy định về việc dành quỹ đất cho phát triển nhà ở công nhân khu công nghiệp trong các pháp luật đất đai, đầu tư, nhà ở… theo hướng bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho công nhân ngay trong khu công nghiệp, coi nhà ở công nhân là một hạ tầng thiết yếu của khu công nghiệp.

Trước mắt, để việc quy hoạch quỹ đất làm nhà ở phục vụ cho công nhân khu công nghiệp thuận tiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay, đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82 của Chính phủ về việc quy định về quản lý KCN và khu kinh tế.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 29 quy định “trong khu công nghiệp, khu chế xuất không cho phép dân cư sinh sống”, đề nghị sửa đổi theo hướng: Trong khu công nghiệp, khu chế xuất được bố trí nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp thuê.

Còn tại khoản 1 Điều 12 quy định điều kiện xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, đề nghị bổ sung thêm quy định như trong quy hoạch khu công nghiệp phải bố trí đất làm nhà ở cho công nhân khu công nghiệp thuê (đảm bảo đáp ứng tối thiểu 50% số lượng công nhân có nhu cầu về nhà ở) có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ khu nhà ở công nhân, tuy nhiên phải bố trí riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng; đáp ứng các tiêu chuẩn pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác liên quan đối với nhà ở. Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu nhà ở công nhân được hạch toán vào chi phí giá thành hạ tầng chung của cả khu công nghiệp.

Khi giao chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp phải có trách nhiệm đầu tư, kinh doanh tối thiểu 30% nhu cầu nhà ở cho công nhân KCN thuê theo hình thức ký túc xá nhằm tăng cung loại hình này.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân.

Trong thời gian qua Bộ Xây dựng đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước, trong đó có nội dung về nhà ở xã hội (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang…). Trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ này.

Bất động sản Hà Nội đang giảm áp lực tăng giá?

Theo đánh giá của chuyên gia, thị trường bất động sản Hà Nội năm 2022 ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan của sự hồi phục và triển vọng tăng trưởng. Trong đó, nổi bật là đà phát triển của thị trường tại các quận, huyện ngoài trung tâm và ngoại thành. Đây được cho là xu hướng dẫn dắt phân khúc bất động sản văn phòng và nhà ở trong năm 2022.

Cụ thể, đối với thị trường nhà ở, nguồn cung tương lai dự kiến chủ yếu đến từ các dự án đặt tại những quận, huyện lân cận và ngoại thành. Xét riêng về thị trường chung cư, dự kiến trong tương lai, các dự án tại 5 huyện sắp lên quận gồm Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm và Đan Phượng sẽ chiếm 27% nguồn cung.

Bên cạnh đó, xét về thị trường biệt thự, nhà liền kề, nguồn cung tương lai sẽ chủ yếu đến từ huyện xa trung tâm, dẫn đầu là huyện Đan Phượng, theo sau là huyện Hoài Đức và Đông Anh.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao bộ phận Tư vấn và nghiên cứu Savills Hà Nội, cho biết, ở một số đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM, có một xu hướng dịch chuyển đầu tư sang các khu vực lân cận. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do giá bất động sản khu vực nội thành đã được thiết lập ở mức cao, kỳ vọng về khả năng sinh lời từ địa điểm này thấp hơn.

“Nhà đầu tư thường tìm cơ hội ở những quận, huyện ngoài trung tâm và vùng xung quanh như Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng. Nhờ vậy, áp lực tăng giá tại những khu vực nội thành được giảm tải, tránh hiện tượng đẩy giá quá cao”, bà Hằng nói.

Cũng theo chuyên gia  này, tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng trong việc thu hút nhà đầu tư và người mua. Theo kế hoạch, TP Hà Nội dự kiến dành hơn 51.000 tỷ đồng cho đầu tư công năm 2022, trong đó 30% đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trong những năm sắp tới, các dự án được ưu tiên bao gồm đường vành đai 2.5, 3, 3.5, 4, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và cầu Thượng Cát. Kèm theo đó là việc ưu tiên cải thiện và nâng cao tuyến đường quốc lộ, hoàn thiện các dự án tàu điện.

Hệ thống giao thông thuận tiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, hỗ trợ kết nối giữa các dự án ven đô và trong trung tâm.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho rằng, có 3 động lực chính để mức độ quan tâm bất động sản vùng ven tăng lên.

Thứ nhất là giá bất động sản tại Hà Nội tăng cao, lập đỉnh mới khiến cơ hội đầu tư giảm và giá trị đầu tư quá lớn. Cùng với đó là nguồn cung khan hiếm khiến các nhà đầu tư di chuyển đến các địa phương vùng ven.

Thứ hai là sự có mặt của các bất động sản do các địa phương đấu giá, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Mức trúng đấu giá ghi nhận cao hơn từ 50 – 100% so với giá khởi điểm, dẫn đến giá thị trường chung được đẩy lên nhanh chóng.

Động lực thứ ba đến từ những yếu tố vĩ mô như lãi suất vay thấp, lạm phát tăng cao và sự tham gia ồ ạt của nhiều nhà đầu tư mới sau khi thu được lợi nhuận lớn từ các kênh đầu tư khác như chứng khoán.

Thu hồi ruộng lúa đền bù cho dân mức thấp, đưa ra đấu giá gần 5 tỷ

Sau khi thu hồi ruộng lúa và đền bù cho người dân ở mức thấp, UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã đưa ra đấu giá với mức cao, có lô giá khởi điểm hơn 4,7 tỷ đồng khiến người dân “choáng váng”.

Đền bù mức thấp, đấu giá cao

Hơn một tuần nay, dư luận xôn xao việc UBND huyện Đức Thọ phê duyệt tổ chức đấu giá 9 lô đất nông thôn tại xã Lâm Trung Thủy với giá cao gấp khoảng 6 lần so với năm ngoái. Cụ thể, giá khởi điểm 8 lô, mỗi lô 160m2 là hơn 3,5 tỷ đồng, một lô hai mặt tiền 263m2 có giá khởi điểm hơn 4,7 tỷ đồng. Trong khi đó, những lô đất này trước khi đưa vào quy hoạch đấu giá là đất nông nghiệp, thuộc diện tích trồng lúa của người dân.

Việc đất ở nông thôn được thu hồi, đền bù cho dân ở mức thấp nhưng đưa ra đấu giá với mức khởi điểm cao khiến người dân ngạc nhiên và sửng sốt.

Nhìn vào thửa ruộng được áp giá đền bù thấp, nay đưa ra đấu giá hơn 3,5 tỷ đồng mỗi lô, bà Lê Thị Huân (trú thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy) cho biết: “Thửa ruộng của tôi là 17 thước đất, hơn 566m2 mà họ đền bù cho gia đình tôi được 92 triệu đồng. Trong khi đó, 160m2 mà họ đã đưa ra đấu giá mức khởi điểm là hơn 3,5 tỷ đồng. Đền bù cho dân mức thấp như vậy mà đưa ra đấu giá cao ngất ngưởng khiến chúng tôi tiếc và ngạc nhiên”.

Có mặt tại thửa ruộng đã ký vào văn bản để nhận tiền đền bù, ông Lê Đình Mậu (trú thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy) cho biết, khoảng tháng 6/2021, UBND huyện Đức Thọ có chủ trương thu hồi đất, đền bù cho người dân để tổ chức đấu giá khu quy hoạch thôn Hòa Bình.

Ông Mậu chỉ tay về thửa ruộng hơn 1 sào được đền bù 92 triệu đồng nhưng chưa được nhận tiền
Ông Mậu chỉ tay về thửa ruộng hơn 1 sào được đền bù 92 triệu đồng nhưng chưa được nhận tiền

“Thời điểm thu hồi, gia đình tôi có hơn 1 sào ruộng, được đền bù 92 triệu đồng nhưng tôi chỉ mới ký vào văn bản chứ chưa được nhận tiền. Việc phải trả lại đất ruộng sản xuất để hưởng đền bù, tôi cũng tiếc ruộng lắm nhưng không trả cũng không được. Bởi đất nông nghiệp nên dân cũng không có quyền để bán. Giờ thấy họ đưa ra đấu giá cao như vậy khiến mọi người ai cũng sửng sốt”, ông Mậu nói.

Anh Bùi Khánh Toàn, nhà nằm cạnh khu vực đấu giá cho biết, việc chính quyền áp giá cao gây hiệu ứng không tốt.Một người dân sống gần khu vực đấu giá cho hay: “Tôi nói vừa thật vừa hài hước. Dân lấy tiền đâu ra để mua với mức giá đó. Dân đang chỉ trỏ nhau chắc phải dùng tiền âm phủ mới mua được đất giá cao như thế này”.

“Năm ngoái họ đấu giá các lô đất nằm cạnh khu này mà giá khởi điểm hơn 600 triệu. Giờ đưa ra mức khởi điểm cao gấp hơn 6 lần so với năm ngoái. Giá trị thực đất ở đây tầm 1,5 tỷ thôi. Mới đây cháu tôi vừa bán mảnh đất mà năm ngoái đấu với giá 1,4 tỷ. Việc chính quyền đưa ra mức giá cao để đấu giá gây hiệu ứng không tốt. Trong làng, đất trong ngõ ngách dân đòi lên tiền tỷ, tiền đâu mà mua và cũng không thể bán được”, anh Toàn nói.

“Xã chỉ tham mưu hơn 1 tỷ”

Theo quan sát của PV, 9 lô đất này bám mặt đường quốc lộ 8A, chưa được phân lô cắm mốc thực địa. Người dân vẫn đang tận dụng để trồng lúa.

Liên quan đến việc đền bù đất ruộng cho dân với giá thấp, ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy cho biết, việc đền bù theo quy định giải phóng mặt bằng của nhà nước.

“Đền bù cho dân theo quy định của nhà nước. Mỗi sào ruộng 500m2 được đền bù hơn 60 triệu đồng. Cái này theo quy định chung chứ không có vấn đề gì”, ông Thọ nói.

Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy cho biết, năm 2021 nằm sát khu quy hoạch mới này, UBND huyện đã đưa ra đấu giá 22 lô. Tuy nhiên, mức giá khởi điểm chỉ hơn 600 triệu đồng.

“Năm ngoái giá khởi điểm mỗi lô hơn 600 triệu đồng, sau khi đấu giá xong xuôi thì lên đến khoảng 800 triệu. Năm 2021, giá thị trường mỗi lô đất đang đưa ra đấu giá chỉ từ 1-1,2 tỷ. Xã tham mưu trên cơ sở giá đất thị trường. Xã tham mưu bằng văn bản cho UBND huyện mỗi lô 1,050 tỷ nhưng không hiểu sao huyện lại đưa ra mức giá cao như vậy”, ông Thọ nói.

Vị trí đất năm ngoái đấu giá khởi điểm hơn 600 triệu đồng
Vị trí đất năm ngoái đấu giá khởi điểm hơn 600 triệu đồng

 


“Sợ đưa mức thấp, đưa mức cao không lo”

“Với mức đưa ra đấu giá như vậy là cao. Hiện xung quanh này không có dự án gì cả. Nếu đấu giá thành công thì xã sẽ được 45% tiền vào ngân sách, còn lại nộp vào ngân sách của huyện và tỉnh. Số tiền nộp vào ngân sách xã để sử dụng vào xây dựng nông thôn mới…”, ông Thọ cho biết thêm.Cũng theo ông Thọ, hiện ở địa phương cũng đang sốt đất nhưng không cao đến mức như trên.

Ông Lê Trung Dũng, Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch huyện Đức Thọ cho biết, việc đưa ra mức giá khởi điểm của 9 lô đất ở xã Lâm Trung Thủy là căn cứ vào việc gần đó đã phê duyệt quy hoạch khu đô thị Tam Đồng, gần với dự án cao tốc Bắc – Nam nên nguồn tiềm năng rất lớn.

“Sợ là đưa mức thấp chứ đưa ra mức giá cao không lo vì rất nhiều trường hợp đưa ra mức đấu giá thấp, sau đó họ bán ra giá vượt mức rất cao. Đưa ra mức cao mà không bán được thì sau đó mình giảm, chứ không phải đặt giá đó là bắt khách hàng phải mua đất đâu. Nếu không được sẽ giảm tới lúc nào khách hàng cảm thấy phù hợp”, ông Dũng nói.

Người dân hài hước cho rằng "tiền âm phủ" mới mua được giá cao như vậy
Người dân hài hước cho rằng “tiền âm phủ” mới mua được giá cao như vậy

“Tổ chức đấu giá lần 1 nhưng không có khách nào mua. Nếu thông báo 2 đến 3 lần mà vẫn không có người mua đất thì sẽ thông báo giảm giá. Lúc đầu vẫn kỳ vọng sẽ bán được, chứ không ai muốn đặt một cái giá mà không có ai mua cả. Nguồn thu thì đang rất cần mà mình đặt giá thấp thì cũng không được”, ông Dũng nói.Theo ông Dũng, mức giá đưa ra để đấu là do Phòng Tài chính và Phòng TN&MT huyện tham mưu, Chủ tịch huyện ký ban hành. Tuy nhiên sau khi thông báo và tổ chức đấu giá, không có bất cứ người nào tham gia mua đất.

Nói về việc chưa có cơ sở hạ tầng mà đã đưa ra tổ chức đấu giá, ông Dũng cho rằng: “Do 9 lô đất bám mặt đường quốc lộ nên không cần chuẩn bị hạ tầng. Lúc nào đấu xong có người ở ví dụ như cần lắp điện, nước thì sẽ có người đến lắp đặt”.

Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật cho biết, đơn vị tổ chức đấu giá 9 lô đất ở xã Lâm Trung Thủy nhưng khi thông báo hồ sơ thì không có ai tham gia.

“Tổ chức đấu giá vào ngày 18/2 nhưng không có người nào tham gia mua đất. Trong thời điểm đất đang sốt mà tổ chức đấu giá không có ai tham gia thì chứng tỏ giá đưa ra cao. Đơn vị sẽ thông báo tổ chức đấu giá tới 2 lần nữa nếu không có người mua thì huyện sẽ giải quyết vấn đề này. Việc tổ chức đấu giá mà không có người mua trong thời điểm này là rất hiếm”, đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật nói.

Nguồn: vietnamnet.vn

Bất động sản công nghiệp: Điểm sáng trong đại dịch

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, song thời gian qua, BĐS công nghiệp vẫn ghi nhận giá trị tăng trưởng ổn định và trở thành điểm sáng. Các chuyên gia nhận định, phân khúc này tiếp tục là kênh dẫn dắt thị trường bất động sản trong thời gian tới.

BĐS Công nghiệp tiếp tục là phân khúc hấp dẫn

Bất chấp khó khăn trong thời gian qua, BĐS công nghiệp vẫn ghi nhận giá trị tăng trưởng ổn định (Ảnh minh hoạ)

Trong quý II-2021, một số khu công nghiệp tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang trở thành ổ dịch phức tạp, thậm chí một số nhà máy phải tạm đóng cửa, gây không ít lo ngại về kịch bản BĐS công nghiệp có thể diễn biến theo chiều hướng xấu. Song thực tế, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư không làm thay đổi sức nóng của bất động sản công nghiệp. Phân khúc này vẫn ghi nhận nhiều chỉ số tích cực và tiếp tục là phân khúc hấp dẫn.

Báo cáo mới nhất của Savills Việt Nam (thuộc Tập đoàn Tư vấn bất động sản quốc tế Savills) cho thấy, bất động sản công nghiệp của nước ta vẫn ghi nhận đà tăng trưởng. Tính đến ngày 20-6, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào ngành Công nghiệp đạt 6,97 tỷ USD; vốn thực hiện ở mức 3,38 tỷ USD, cao hơn mức 3,23 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Bất động sản công nghiệp cũng đón nhiều nhà đầu tư lớn, như: Công ty Jinko Solar (Hồng Kông – Trung Quốc) đầu tư gần 500 triệu USD vào Khu công nghiệp Sông Khoai (tỉnh Quảng Ninh); Công ty Fukai Technology (Singapore) đầu tư 270 triệu USD vào Khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Giang)…

Dữ liệu của Savills Việt Nam cũng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy ở khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc khá cao: Tại Bắc Ninh lên đến 95%, Hà Nội là 90%, Hưng Yên 89%, Hải Phòng 73%. Ở phía Nam, tỷ lệ lấp đầy tại thành phố Hồ Chí Minh là 88%, Bình Dương 99%, Đồng Nai 94%… “Chính trị ổn định, môi trường kinh doanh liên tục cải thiện, lực lượng lao động năng động… là yếu tố khiến Việt Nam trở thành thị trường sản xuất và hậu cần mạnh trên thế giới”, Quản lý bộ phận bất động sản công nghiệp (Savills Việt Nam) John Campbell nhận định.

Tương tự, Giám đốc cấp cao thị trường Việt Nam, Tập đoàn Quản lý và Tư vấn bất động sản Jones Lang Lasalle (JLL) Trang Bùi đánh giá, bất chấp tác động của dịch Covid-19, BĐS công nghiệp tiếp tục là phân khúc hấp dẫn nhờ sở hữu nhiều lợi thế. Vị trí địa lý có thể đưa Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn trong việc dịch chuyển nhà máy, chuỗi cung ứng của các tập đoàn nước ngoài. Việt Nam cũng rất thành công trong thu hút vốn FDI và đang có chi phí cho thuê kho bãi, nhân công rẻ. Đặc biệt, thuế suất hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ thấp hơn so với một số nước trong khu vực.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, thị trường BĐS công nghiệp đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ về nguồn cầu tại nhiều tỉnh, thành phố, tiêu biểu như: Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Định, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang… những nơi vẫn còn nhiều quỹ đất lớn để phát triển.

Trở thành kênh đầu tư dẫn dắt thị trường

Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp tại Bắc Ninh lên tới 95% (Ảnh minh hoạ)

Về triển vọng của thị trường, các chuyên gia cho rằng, BĐS công nghiệp vẫn sẽ là phân khúc có sức đề kháng tốt đối với dịch bệnh và đang trên đà tăng trưởng, được săn đón bởi các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam Troy Griffiths khẳng định, trong thời gian tới, khi Việt Nam đẩy mạnh chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 tạo miễn dịch cộng đồng, các hoạt động sản xuất, kinh doanh hồi phục, bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục tăng mạnh, trở thành kênh đầu tư dẫn dắt thị trường.

Xem thêm: Phú Cường – kênh đầu tư an toàn cho nhà đầu tư BĐS

Theo Giám đốc cấp cao bộ phận bất động sản công nghiệp, CBRE Việt Nam (thuộc Tập đoàn Kinh doanh dịch vụ bất động sản toàn cầu CBRE) Lê Trọng Hiếu, từ nay đến cuối năm 2021 và dài hạn, triển vọng thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn rất khả quan với nhu cầu mở rộng sản xuất lớn từ doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Dù sở hữu nhiều điểm tích cực, nhưng các chuyên gia cho rằng, cần tính đến các giải pháp dài hạn để duy trì và phát huy lợi thế của bất động sản công nghiệp Việt Nam. Theo đó, cần đa dạng hóa nguồn cung ở các tỉnh, thành phố lân cận thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để giảm “sức nóng” giá thuê; phát triển mô hình mới như khu công nghiệp sinh thái; tăng cường liên kết giữa các địa phương để tạo thành chuỗi sản xuất hàng hóa, giao nhận, logistics, từ đó, hạ giá thành sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm từ Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần quy hoạch tổng thể dự án khu công nghiệp, tích hợp nhà ở, dịch vụ thương mại, giải trí bên trong các khu công nghiệp, để phục vụ nhu cầu của công nhân, chuyên gia, khách thuê. Đặc biệt, để thu hút được các nhà đầu tư lớn, các địa phương cần làm tốt được khâu phát triển hạ tầng kết nối các khu công nghiệp…

Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cũng như phát triển các dự án khu công nghiệp có chất lượng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22-5-2018 của Chính phủ, quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, nghị định mới khi ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý cho các loại hình khu công nghiệp mới để tăng tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư và hoàn thiện mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế. Nghị định mới sẽ tiếp tục phân cấp, ủy quyền cho ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế theo cơ chế “một cửa tại chỗ”, tạo thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh cho nhà đầu tư.

Nguồn: hanoimoi.com.vn

Đầu tư BĐS chỉ từ 10.000.000 đồng? Chuyện thật như đùa

Hình thức đầu tư BĐS cho người ít vốn

Đối với một dự án bất động sản có giá trị hơn 1 tỷ đồng thì khi một nhà đầu tư muốn tham gia đầu tư vào dự án, người đó cần phải sở hữu số vốn tối thiểu là vài trăm triệu đồng. Một bất động sản (BĐS) có giá trị lớn như vậy dù có tiềm năng tới đâu, thì cũng rất ít nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để hùn vốn. Nhưng nếu cùng BĐS đó mà số lượng người góp vốn tăng lên gấp 3, gấp 4 lần với số tiền bỏ ra ít hơn thì bài toán sở hữu trong tay một sản phẩm bất động sản sẽ dễ dàng hơn với những nhà đầu tư vốn nhỏ, ít vốn.

Có thể hiểu hình thức đầu tư chung bất động sản thực ra cũng không khác gì các hình thức góp vốn hợp tác kinh doanh. Với hình thức này, nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư với số vốn rất nhỏ chỉ từ 20 triệu đồng. Nhà đầu tư cũng dễ dàng mua, bán, chuyển nhượng phần đầu tư của mình cho người khác.

Theo quy luật cung cầu, khi thị trường có nhu cầu thì ắt sẽ có nguồn cung để đáp ứng. Việc doanh nghiệp và cá nhân cùng nhau góp vốn đầu tư dường như đã trở thành một xu hướng tất yếu của cơ chế phát triển trên thị trường. Đây cũng là nền tảng và là cầu nối giúp nhiều nhà đầu tư nhỏ, lẻ có thể tham gia vào hoạt động đầu tư, đồng thời là cách huy động nguồn lực tài chính để hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất.

Đầu tư bất động sản chỉ từ 10.000.000đ với nền tảng Phu Cuong Group

Xuất phát từ hình thức đầu tư chung BĐS, Phú Cường cho ra mắt nền tảng Phu Cuong Group. Đây là ứng dụng đầu tư chung bất động sản: an toàn – minh bạch. Phu Cuong Group cho phép quản lý và thực hiện các giao dịch hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, được xây dựng trên nền tảng công nghệ 4.0 tiên tiến nhất.

Phu Cuong Group là nền tảng trung gian kết nối giữa chủ đầu tư và nhà đầu tư bất động sản. Phân khúc khách hàng mà Phu Cuong Group hướng đến là mọi đối tượng trong xã hội kể cả những người có mức thu nhập dưới trung bình. Ai cũng có thể đầu tư bất động sản với số vốn chỉ từ 10.000 đồng. Các nhà đầu tư có thể góp vốn để cùng đầu tư chung, tuỳ vào năng lực tài chính của mình.

Tại Phu Cuong Group, giao dịch được thực hiện và ghi nhận vào hệ thống bằng phần mềm công nghệ có tính bảo mật cao. Không ai có thể sửa hoặc thay đổi được bất cứ giao dịch nào một khi đã được ghi nhận trên hệ thống. Điều này sẽ đảm bảo tính công khai của thị trường, minh bạch của giao dịch và sự toàn vẹn của thông tin.

Sự ra đời của Phu Cuong Group mang đến một phương thức đầu tư mới trong lĩnh vực bất động sản cho toàn xã hội. Với khách hàng, thay vì phải có một số tiền rất lớn mới đầu tư được vào bất động sản, thì ngày nay, thông qua Phu Cuong Invest các nhà đầu tư nhỏ với nguồn vốn ít cũng có thể đầu tư. Sự minh bạch về pháp lý, tiêu chuẩn thẩm định dự án nghiêm ngặt cùng sự tư vấn chi tiết, chuyên sâu về phương án đầu tư đến tư Hội đồng khuyến nghị đầu tư, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi góp vốn đầu tư chung trên Phu Cuong Group.

 

Với thị trường BĐS, Phu Cuong Group tạo nên một cách thức gọi vốn mới, giúp các Chủ đầu tư tiếp cận với nguồn vốn mới để thực hiện dự án nhanh hơn, tốt hơn, tháo gỡ những ách tắc trong quá trình phát triển dự án bất động sản.

Với nền tảng đầu tư chung bất động sản – Phu Cuong Group, Phú Cường sẽ hoàn thiện thêm hệ sinh thái bất động sản phong phú của Phú Cường. Mặt khác, cũng chính từ kinh nghiệm, uy tín và hệ sinh thái đặc biệt của mình, Phu Cuong Group sẽ có cơ hội được ứng dụng ra thực tiễn và phát triển mạnh mẽ hơn.

Thực hiện pháp luật đất đai: Bộc lộ nhiều bất cập, chồng chéo

Luật Đất đai 2013 sau gần 10 năm có hiệu lực đã bộc lộ nhiều bất cập, chồng chéo dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện. Bộ TN&MT đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung của Luật Đất đai và dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội vào năm 2022.

Mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, hiện nay đang xảy ra tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật đất đai với các văn bản pháp luật khác như: Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ luật Dân sự…
Cụ thể, với Luật Đấu thầu, trong việc lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá đất, đấu thầu dự án có gắn liền với quyền sử dụng đất, chưa quy định rõ đấu thầu đối với loại đất nào (đã được hoặc chưa được GPMB); Luật Đất đai chưa quy định rõ đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật đấu thầu rồi có phải đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai không.

Chồng chéo các bộ luật: Doanh nghiệp lao đao, quản lý cũng lúng túng

Đối với Luật Đầu tư, không thống nhất về thời điểm xác định nhu cầu sử dụng đất hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ xác định nhu cầu sử dụng đất. Hiện theo pháp luật đầu tư, thời điểm thẩm định nhu cầu sử dụng đất là thời điểm thẩm định hồ sơ đầu tư. Tuy nhiên, pháp luật đất đai lại quy định văn bản thẩm định được lập trên cơ sở hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Thời gian thẩm định theo các quy định hướng dẫn Luật Đầu tư là 15 ngày trong khi các quy định hướng dẫn Luật theo quy định là 30 ngày. Bên cạnh đó, không tương thích về chế độ sử dụng đất trong khu công nghiệp: Luật Đất đai yêu cầu việc xây dựng khu nhà ở, công trình công cộng phục vụ đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất phải đặt bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất (Điều 149). Luật Đầu tư không xác định rõ phần diện tích để phát triển nhà ở sẽ nằm trong hay ngoài khu công nghiệp.
Về việc chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi đất có liên quan, Luật Đầu tư quy định chấm dứt dự án sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện. Luật Đất đai cho phép gia hạn sử dụng đất 24 tháng và nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án…

“Vênh” phạm vi quyền chuyển nhượng dự án bất động sản trong luật kinh doanh đất đai

Theo luật sư Đặng Văn Cường, đối với Luật Kinh doanh bất động sản, mâu thuẫn trong quy định về điều kiện vốn tối thiểu của chủ đầu tư trong đấu giá quyền sử đụng đất. Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản yêu cầu chủ đầu tư tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định ít nhất 20 tỷ đồng. Pháp luật đất đai (Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai) yêu cầu chủ đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên.
Về phạm vi quyền chuyển nhượng dự án bất động sản: Quyền chuyển nhượng dự án được thực hiện đối với tất cả các loại dự án (Điều 45 Luật Đầu tư, Điều 25 Luật Nhà ở, Điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản). Nhưng Luật Đất đai lại quy định phạm vi chuyển nhượng dự án theo từng loại dự án đầu tư cụ thể. Luật Đất đai chỉ cho phép chuyển nhượng các dự án gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, ở các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở và các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê. Các dự án khác Luật Đất đai chưa quy định cụ thể.
Liên quan Bộ luật Dân sự, quyền cho thuê tài sản được quy định tại Điều 175 Luật Đất đai chưa quy định về quyền được cho thuê lại tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm. Dù Luật Đất đai không quy định quyền và cũng không cấm các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền cho thuê tài sản trong trường hợp này.

Những vấn đề bất cập của Luật Đất đai 2013
Tuy nhiên, Điều 19, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với quy định: “Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập có hành vi tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm”. Thực tế này không thống nhất với quy định về quyền cho thuê tài sản được quy định tại Bộ luật Dân sự.

Gọi vốn từ cộng đồng: Có phải hướng đi tiềm năng cho thị trường BĐS

Việc gọi vốn từ cộng đồng từ lâu đã không còn quá xa lạ, nhất là đối với các doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên gần đây, cụm từ này đang xuất hiện rất nhiều tại các trang tin khởi nghiệp, các mẫu quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Đây có thực sự là một cơ hội đầu tư, hay chỉ là chiêu trò của những kẻ lừa đảo đánh vào các nhà đầu tư nhẹ dạ?

Gọi vốn từ cộng đồng là gì?

Gọi vốn từ cộng đồng là hình thức kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng, để hoàn thành những dự án hay sản phẩm của một cá nhân hay doanh nghiệp mới khi họ có ý tưởng nhưng lại không có tiền để thực hiện dự án của mình.

Trong lĩnh vực bất động sản, việc gọi vốn từ cộng đồng được xem là một hình thức mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho các nhà đầu tư, giúp những nhà đầu tư cá nhân có thể đầu tư vào các dự án có giá trị nghìn tỷ. 

Chúng ta có thể kể đến các hình thức gọi vốn như: từ thiện, góp vốn dựa trên việc nhận lại phần thưởng tương ứng, góp vốn dựa trên việc nhận lại doanh thu trên phần đóng góp, góp vốn và nhận lại giấy chứng nhận, và cho vay. Có 2 hình thức gọi vốn là cho vay và góp vốn từ cộng đồng có nhiều đặc điểm tương tự như việc gọi vốn trên thị trường tài chính và cần có sự điều chỉnh của luật pháp chặt chẽ hơn.

Thời gian gần đây, việc gọi vốn từ cộng đồng nhất là trong lĩnh vực bất động sản trở nên đơn giản, thuận tiện hơn nhờ áp dụng công nghệ 4.0. Tuy nhiên hình thức gọi vốn này vẫn khiến nhà đầu tư quan ngại, bởi họ không có quyền kiểm soát đối với khoản đầu tư của mình, không được biết tiến trình đầu tư cũng như không có bất cứ đảm bảo nào dành cho nhà đầu tư nếu công việc kinh doanh gặp vấn đề. 

Hiểu được nỗi trăn trở của các doanh nghiệp bất động sản đang “khát” vốn trong thời điểm các chính sách hỗ trợ từ phía ngân hàng còn đang “bỏ ngỏ”, cũng như mong muốn gia tăng thu nhập cá nhân của các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất vàng Phú Cường đã ra đời với hình thức đầu tư hoàn toàn mới – đầu tư siêu nhỏ (micro investment) . Tuy nhiên, với câu chuyện “đầu tư bất động sản chỉ từ 10.000.000 đồng”, nhiều nhà đầu tư vẫn đang e ngại không biết liệu rằng đây có phải là một cái “bẫy” đầu tư?

Cách thức gọi vốn của Phú Cường có phải là một chiêu trò lừa đảo?

Rất nhiều nhà đầu tư đã đặt ra câu hỏi nghi ngờ về tính xác thực trong hình thức gọi vốn của Phú Cường, cho rằng đây chỉ là một mánh khóe lừa đảo mới núp bóng gọi vốn cộng đồng.

Nhà đầu tư có quyền tham gia đầu tư vào một dự án bất kỳ với số tiền tối thiểu là 10.000 đồng. Khi xác nhận đầu tư thông qua ứng dụng Phu Cuong Group, hệ thống hợp đồng thông minh sẽ ghi nhận giao dịch này là giao dịch góp vốn, và trả về cho nhà đầu tư một bản hợp đồng có đầy đủ các điều khoản liên quan và chữ ký e-signature. 

Nếu như với hình thức gọi vốn từ cộng đồng luôn tiềm tàng nhiều rủi ro như rủi ro về gian lận, lộ thông tin cá nhân, thông tin bất cân xứng,…và rủi ro thua lỗ của nhà đầu tư rất lớn, thì tại Phú Cường mọi vấn đề này được hạn chế một cách tối đa.

Ứng dụng Phu Cuong Group cho phép các nhà đầu tư có số vốn nhỏ vẫn có thể tham gia đầu tư để nâng cao mức thu nhập cá nhân. Thông qua ứng dụng, các giao dịch trở nên đơn giản, dễ dàng, có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi với các gói đầu tư không giới hạn về hạn mức.

Các dự án được công bố trên ứng dụng Phu Cuong Group đều được các chuyên gia đầu ngành nghiên cứu, xem xét về tính khả thi của dự án, tiềm năng phát triển của dự án trong hiện tại và tương lai cũng như các giấy tờ pháp lý liên quan nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro cho nhà đầu tư khi tham gia vào dự án. Toàn bộ thông tin về dự án được đăng tải công khai và cụ thể trên các phương tiện truyền thông của Phú Cường, giúp nhà đầu tư mới tham gia thị trường cũng có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin này trước khi quyết định đầu tư vào dự án.

Kết

Ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực đầu tư không phải là một giải pháp mới, nhưng chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản thì không phải doanh nghiệp nào cũng đủ năng lực để thực hiện. Với nền tảng công nghệ và hệ sinh thái mà công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Vàng Phú Cường đã xây dựng trong thời gian qua, đây là sẽ một kênh đầu tư mới minh bạch – an toàn – hiệu quả cho các nhà đầu tư vừa và nhỏ tại thị trường bất động sản trong và ngoài nước.

Cách tiếp cận nguồn vốn mới cho thị trường bất động sản

Tại Việt Nam, Phú Cường là một trong số ít những đơn vị tiếp cận sớm nhất với hình thức gọi vốn này, mở ra hướng đi mới cho thị trường bất động sản Việt Nam. 

Các doanh nghiệp bất động sản đi tìm nguồn vốn thay thế

Thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng và hạn chế rủi ro.

Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển mình trong việc gọi vốn, nhất là khi muốn triển khai các dự án có quy mô dài hạn và giảm dần sự phụ thuộc vào Ngân hàng. Trong số đó, “Gọi vốn từ cộng đồng” được đánh giá là một hình thức đầy tiềm năng. 

Về cơ bản, đây là một hoạt động gọi vốn đơn giản: Các quỹ được gọi vốn cho một dự án hoặc liên doanh từ một số lượng lớn những người đóng góp một số tiền tương đối nhỏ, thường thông qua nền tảng kỹ thuật số. Thị trường gọi vốn toàn cầu có giá trị 84 tỷ USD vào năm 2018 và dự kiến ​​sẽ tăng lên 114 tỷ đô la vào năm 2021, theo báo cáo của EY.

Mỹ hiện dẫn đầu về gọi vốn cộng đồng trong lĩnh vực bất động sản, với các công ty lớn như Fundrise, Crowdstreet và RealCrowd đang hoạt động trên thị trường. Fundrise, một trong những quỹ lớn nhất, đã giao dịch tổng cộng hơn 4,9 tỷ USD và có hơn 130.000 nhà đầu tư đăng ký.

Tại Việt Nam, Phú Cường là một trong số ít những đơn vị tiếp cận sớm nhất với hình thức này, mở ra hướng đi mới cho thị trường bất động sản Việt Nam. 

Cách tiếp cận nguồn vốn mới cho thị trường bất động sản

Lấy ý tưởng từ hình thức gọi vốn cộng đồng và ứng dụng chuyển đổi số, Phú Cường cho ra đời phương pháp ĐẦU TƯ SIÊU NHỎ, giúp kết nối chủ đầu tư với các nhà đầu tư để tiếp cận nguồn vốn một cách thuận lợi, nhanh hơn thông qua nền tảng số.

Thông qua ứng dụng Phu Cuong Group, bất động sản do Phú Cường đầu tư sẽ được chia thành các gói đầu tư khác nhau, phù hợp với khả năng tài chính của từng nhà đầu tư. Nhờ đó, chủ đầu tư có thể tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh hơn và thuận lợi hơn. 

Mỗi một giao dịch sẽ được ghi nhận là một hợp đồng góp vốn đầu tư có xác nhận của cả hai bên. Bên cạnh đó, các gói đầu tư sẽ được đánh mã số hợp đồng riêng để đảm bảo đầu tư chính xác lượng vốn vào tài sản, loại bỏ khả năng đầu tư vượt giá trị tài sản.

Việc góp vốn này hoàn toàn tự nguyện và được hai bên xác lập thỏa thuận

Việc góp vốn này hoàn toàn tự nguyện và được hai bên xác lập thỏa thuận một cách rõ ràng, minh bạch. Các điều khoản trong thỏa thuận, mục đích sử dụng vốn cũng như thời hạn hợp đồng được ghi cụ thể, và chỉ khi nhà đầu tư đã đọc, đồng ý với các điều khoản này thì mới được hệ thống ghi nhận giao dịch góp vốn.

Theo như bà Nguyễn Thị Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Phú Cường chia sẻ “Các quy định hiện hành yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản khi thực hiện các bất động sản đầu tư có gắn liền với Quyền sử dụng đất, thì doanh nghiệp đó phải có ít nhất 20% vốn chủ đối với những bất động sản có quy mô sử dụng đất dưới 20ha và 15% vốn chủ đối với những bất động sản từ 20ha trở lên, phần còn lại doanh nghiệp có thể gọi vốn từ ngân hàng, các tổ chức tín dụng, cá nhân,…Tuy nhiên, trước bối cảnh Ngân hàng nhà nước siết chặt tín dụng bất động sản, việc tìm kiếm nguồn đầu tư từ các tổ chức hay phát hành trái phiếu chuyển đổi còn khó khăn, thì gọi vốn từ cộng đồng chính là “cứu cánh” cho các doanh nghiệp bất động sản có quy mô vừa và nhỏ”.

Cho đến thời điểm hiện tại, hình thức kinh doanh của Phú Cường vẫn còn khá mới mẻ, nhưng không thể phủ nhận đây là giải pháp gọi vốn nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều so với vay ngân hàng. Đây cũng là giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn nhanh hơn, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn của doanh nghiệp bất động sản trong vấn đề gọi vốn.

 

Chuyên gia dự báo BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam sắp được đón “đoàn cá mập” tới đầu tư

Nhiều chuyên gia đã mổ xẻ nguyên nhân giá bất động sản không giảm, thậm chí có thời điểm lên cao lập đỉnh mới thời gian qua.

Giá bất động sản tăng “phi mã”

Thời điểm đầu năm 2021, thị trường bất động sản liên tục sôi sục với các cơn sốt đất diễn ra tại nhiều địa phương nhưng trong quý II/2021, cơn sốt này có dấu hiệu hạ nhiệt bởi lần bùng dịch Covid-19 lần thứ 4. Tuy nhiên sự hạ nhiệt này vẫn không khiến giá bất động sản xuống thấp mà chỉ đi ngang hoặc tăng nhẹ.

Bất động sản nghỉ dưỡng sẽ là tương lai của thị trường? - Báo Kinh tế đô thị

Giá nhà liên tục tăng bất chấp những khó khăn từ dịch Covid-19. (Trong ảnh là một góc dự án khu đô thị phía Tây Hà Nội)

Lý giải về nguyên nhân tăng giá, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho hay: “Đầu tư bất động sản là một yếu tố mang tính dài hạn còn dịch Covid-19 chỉ là yếu tố ngắn hạn do đó giá bất động sản có xu hướng đi ngang từ cuối năm 20201. Thậm chí quý I/2021, giá bất động sản còn tăng cao do những cơn sốt đất xuất hiện.

Cùng với đó, sự quan tâm của nhà đầu tư không đổi, với việc kiểm soát dịch của Nhà nước đang làm rất tốt nên giá chung cư vẫn ổn định. Thực tế, kể cả trong dịch, việc bán chung cư còn tốt hơn trước khi có dịch. Theo đó, có thể kỳ vọng rằng, khi dịch ổn định, giá chung cư còn tiếp tục tăng thêm”.

Còn ông Ngô Văn – Giám đốc Marketing Tập đoàn Danh Khôi cho hay: “Từ năm 2020, chúng tôi không nhìn thấy dấu hiệu suy giảm của thị trường bất động sản nói chung trên toàn cầu. Nguyên nhân là khi dịch covid-19 bùng phát, nhiều quốc gia trên Thế giới ghi nhận việc người dân làm việc tại nhà gia tăng, nhu cầu tìm kiếm một ngôi nhà để có thể sinh sống và làm việc đã thúc đẩy tìm kiếm bất động sản lớn, đặc biệt là tìm kiếm các căn hộ.

Theo đó, giá bất động sản tăng giá tại Úc, Mỹ, các nước Châu Âu… Bên cạnh đó, trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bất động sản vẫn là kênh trú ngụ an an toàn cho tài sản của người dân, đặc biệt là các bất động sản có pháp lý an toàn.

Dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vẫn có hơn 13.000 sản phẩm BĐS du lịch nghỉ dưỡng được bán ra trong quí I/2020

Tương tự, tại Việt Nam, chúng tôi có khảo sát thị trường bất động sản tại TP.HCM, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Đà Nẵng và nhận thấy rằng niềm tin, nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại các thị trường này đều tăng, không có dấu hiệu suy giảm. Tôi tin rằng, Việt Nam sẽ không nằm ngoài xu hướng của thế giới và bất động sản vẫn là trụ cột, nơi lưu trú tài sản của người dân”.

Còn bà Lê Nguyễn Hồng Phương – Giám đốc Công ty Bất động sản Tuấn 123 chia sẻ: “Có hai nhóm tham gia vào thị trường bất động sản: Nhóm mua để sở hữu, nhóm mua để đầu tư quay vòng. Với nhóm mua để dùng, đó là nhu cầu tất yếu của rất nhiều người để cần một chỗ ở, chỗ kinh doanh buôn bán, do đó dù dịch có xảy ra hay không thì nó cũng không làm ảnh hưởng đến nhu cầu của nhóm người mua này.

Thậm chí, nhu cầu này còn tăng lên, bởi trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, người ta mới hiểu rằng việc sở hữu một ngôi nhà để sinh sống và làm việc quan trọng đến nhường nào. Với nhóm mua để đầu tư, Covid-19 lại là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư lâu năm. Họ đã xuống tiền rất nhanh bởi họ đã quan tâm đến những mảnh đất, căn nhà đó từ rất lâu rồi và đây mới là thời điểm để họ xuống tiền. Đó cũng là lý do lý giải vì sao, đất thổ cư đi ngang hoặc tăng chứ không giảm”.

Sắp đón “đoàn cá mập”

Dưới góc độ của đơn vị phát triển bất động sản tại Hà Nội, ông Đỗ Quý Duy – Giám đốc kinh doanh Bất động sản Hải Phát nhận định, tác động của dịch Covid-19 đến thị trường là hết sức rõ ràng, đặc biệt là trong thị trường sơ cấp – thị trường bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dòng vốn của ngân hàng.

Việc giải ngân dành cho các nhà đầu tư bất động sản nhỏ (số vốn dưới 5 tỷ) diễn ra khá sôi động trong thời gian qua. Bằng chứng là tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng rất ổn định dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều nơi.

Cũng theo ông Duy, đây là thời điểm khá phù hợp để các nhà đầu tư ra những quyết định cụ thể cho việc sở hữu bất động sản, dù là mua để ở hay đầu tư. Rất nhiều năm rồi nhà đầu tư mới có được một trạng thái phấn khích về tâm lý, cũng như sự hỗ trợ của ngân hàng trong việc thuận lợi tiếp cận vốn vay như thời điểm này.

Nhìn nhận về tương lai của thị trường trong những tháng cuối năm, ông Duy cho rằng, các quốc gia thường có “đàn cá mập” chuyên săn tìm bất động sản lớn, giàu có như Singapore, Thái Lan… Có những nước đang khao khát tìm kiếm dòng bất động sản có thể tăng trưởng trong vòng 3 – 5 năm. Vì thế, ngay khi dịch bệnh được kiểm soát thì bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản du lịch ven biển sẽ là phân khúc hấp dẫn đối với tất cả các khách hàng, nhà đầu tư.

“Chúng ta đang bỏ quên “đàn cá mập” đó, họ đang chờ đợi giãn cách được tháo gỡ. Khi đó, tôi tin rằng, Việt Nam là một trong những thị trường tốt nhất Đông Nam Á đón đợi “đàn cá mập” đó. Vì thế, trong quý III khi giãn cách xã hội giảm bớt thì “đàn cá mập” đó sẽ tới và sẽ đẩy một lực lớn đến thị trường bất động sản, nhất là bất động sản nghỉ dưỡng”, ông Duy kỳ vọng.

Xem thêm: Phú Cường ra mắt kênh đầu tư bất động sản chỉ từ 10.000.000 đồng trên ứng dụng Phu Cuong Invest

 

Lãi suất ngân hàng hạ về 0%, dòng tiền chảy vào đâu?

Vừa qua, Hiệp hội các nhà đầu tư Tài chính (VAFI) đã có văn bản gửi đến cơ quan chức năng, kiến nghị về vấn đề đưa lãi suất gọi vốn hạ về dần về 0%. 

Hạ lãi suất về 0%: Có khả thi?

Tính đến tháng 4/2021, tiền gửi của khách hàng tại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) ở mức trên 5,26 triệu tỷ đồng, chỉ tăng 2,34% so với cuối năm 2020. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm trước trong lịch sử dữ liệu thống kê được Ngân hàng Nhà nước công bố.

Cùng kỳ năm 2013 và 2014, khi lãi suất gọi vốn còn ở mức khá cao, từ 7-9%/năm thì tăng trưởng tiền gửi của dân cư tại các TCTD từng lên tới 13,55% và 9,83%. Tuy nhiên, hai năm gần đây, tiền gửi dân cư lần lượt chỉ còn tăng 3,37% tại tháng 4/2020 và thấp nhất là tháng 4/2021 chỉ tăng 2,34%.

Lãi suất huy động 6 tháng giảm còn 3%/năm, người gửi tiền hưởng lợi nhuận âm?

Lãi suất ngân hàng giảm mạnh trong thời gian gần đây

Từ trước đến nay, gửi tiết kiệm vào ngân hàng đều được đánh giá là kênh đầu tư an toàn, nhất là trong thời điểm dịch bệnh. Tuy nhiên, với mức lãi suất tiền gửi thấp như hiện nay đã khiến dòng tiền tích lũy của người dân dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác.

 

Theo thống kê, mặt bằng lãi suất đã giảm từ 1,5% đến 2,5%. Hiện tại, lãi suất gọi vốn kỳ hạn theo tháng tại một số ngân hàng chỉ còn 3,3%/năm, thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Theo nhìn nhận của giới chuyên gia, lãi suất tiết kiệm xuống thấp kỷ lục khiến dòng tiền trong dân cư đổ về các kênh đầu tư có lợi suất khác cao hơn như chứng khoán, vàng, bất động sản…

Dòng tiền “ào ào” đổ về bất động sản

Diễn biến thực tế năm qua cho thấy, trước tình hình dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng vẫn đạt được những thành tựu đáng nể. 

Cùng với sự tăng trưởng của toàn nền kinh tế, lĩnh vực bất động sản cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Dòng tiền của các nhà đầu tư đang tiếp tục chuyển hóa từ các kênh đầu tư khác sang bất động sản, vốn vẫn là kênh được nhiều người ưa chuộng, tìm kiếm lợi nhuận cao và bền vững.

Dòng tiền đổ về bất động sản tăng mạnh khi lãi suất ngân hàng giảm

Điều này có được là do các doanh nghiệp đang dần chuyển hướng sang việc ứng dụng công nghệ, mở ra nhiều cơ hội để tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước.

Tiên phong trong lĩnh vực chuyển số đầu tư bất động sản, Phú Cường xây dựng nền tảng công nghệ thông minh, giúp nhà đầu tư có mức thu nhập trung bình cũng có khả năng tiếp cận với thị trường bất động sản.

Thông qua hình thức đầu tư siêu nhỏ, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa hoạt động đầu tư bất động sản, nhận mức lợi nhuận hấp dẫn trong vòng 24 tháng, giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể gặp phải.

Hệ thống bất động sản tại Phu Cuong Group đều được xem xét, thẩm định về tính khả thi, tiềm năng phát triển trong tương lai cũng như các giấy tờ pháp lý liên quan, đảm bảo sự minh bạch về thông tin cho các nhà đầu tư.

Bằng việc xây dựng ứng dụng đầu tư trực tuyến, Phú Cường giúp nhà đầu tư có thể theo dõi các thông tin liên quan đến bất động sản mọi lúc mọi nơi, giao dịch các gói đầu tư thuận tiện và nhanh chóng, rút lợi nhuận về tài khoản ngân hàng một cách dễ dàng.

Ứng dụng hợp đồng điện tử (E-Contract), Phu Cuong Group chia bất động sản có giá trị hàng trăm tỷ đồng thành các mức đầu tư chỉ từ 10.000.000 đồng. Các nhà đầu tư có thể lựa chọn mức đầu tư phù hợp, tùy vào nhu cầu và năng lực tài chính cá nhân.

Ngoài ra, thông qua ứng dụng này, nhà đầu tư còn có thể theo dõi biến động thị trường, lắng nghe tư vấn từ các chuyên gia đầu ngành về các bất động sản tiềm năng, xu hướng đầu tư trong bất động sản và những nhận định về thị trường trung và dài hạn…, từ đó có thể dễ dàng đưa ra các quyết định trong tương lai.

Tại Phú Cường, chuyển đổi số trong đầu tư bất động sản không chỉ giúp doanh nghiệp tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị trong nước và khu vực, tạo sự đột phá trên thị trường, mà còn là công cụ tối ưu hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận với các bất động sản lớn, gia tăng lợi nhuận.

Trong thời gian tới, Phú Cường kỳ vọng sẽ trở thành kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong hệ sinh thái bất động sản, phủ sóng rộng khắp Việt Nam và trên thế giới.

Đăng ký nhận tin